The Small T – Simplicity is not simple

  • Post Author:
  • Post Category:Dự Án

The Small T2 là trò chơi thể loại Tangram đầu tiên trên thế giới chỉ có 3 mảnh ghép nhưng cũng là thử thách cực lớn dành cho người chơi.

Continue Reading The Small T – Simplicity is not simple