THE SMALL T1 hộp giấy


Giá bán: 125,000vnd
(free ship)
Độ khó: 6.5/10
Chất liệu: Hộp giấy, mảnh ghép gỗ Beech
Số mảnh ghép: 5
Số màn chơi: 60 màn
Dưới 35% người chơi có thể phá đảo hộp T1
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989

THE SMALL T2 hộp giấy


Giá bán: 125,000vnd
(free ship)
Độ khó: 6/10
Số mảnh ghép: 3
Chất liệu: Hộp giấy , mảnh ghép gỗ Beech
Số màn chơi: 35 màn
Dưới 40% người chơi có thể phá đảo hộp T2
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989

THE SMALL T3 hộp giấy


Giá bán: 125,000vnd
(free ship)
Độ khó: 7/10
Số mảnh ghép: 4
Chất liệu: Hộp giấy, mảnh ghép gỗ Maple
Số màn chơi: 48
Dưới 30% người chơi có thể phá đảo hộp T3
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989

THE SMALL T4 hộp giấy


Giá bán: 125,000vnd
(free ship)
Độ khó: 8/10
Số mảnh ghép: 4
Chất liệu: Hộp giấy, mảnh ghép gỗ Maple
Số màn chơi: 57
Dưới 20% người chơi có thể phá đảo hộp T4
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989

THE SMALL COMBO SET 4 hộp giấy


Giá bán: 400,000 vnd
500,000vnd (Free ship)
Bộ 4 sản phẩm The Small T hộp giấy bao gồm The Small T1, The Small T2, The Small T3, The Small T4.
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989