THE SMALL T2 phiên bản MDF

Giá bán: 60,000vnd
(Free ship cho đơn hàng trên 120K)
Độ khó: 6/10
Chất liệu: Hộp giấy, khay + mảnh ghép MDF
Số màn chơi: 35
Độ dày mảnh ghép: 4mm
Độ dày khay: 8mm
Dưới 40% người chơi có thể phá đảo hộp T2
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989

THE SMALL T1 phiên bản MDF

Giá bán: 60,000vnd
(free ship cho đơn hàng trên 120K)
Độ khó: 6.5/10
Chất liệu: Hộp giấy , khay + mảnh ghép MDF
Số màn chơi: 60
Độ dày mảnh ghép: 4mm
Độ dày khay: 8mm
Dưới 35% người chơi có thể phá đảo hộp T2
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989

THE SMALL T3 phiên bản MDF

Giá bán: 60,000vnd
(free ship cho đơn hàng trên 120K)
Độ khó: 7/10
Chất liệu: Hộp giấy, khay + mảnh ghép MDF
Số màn chơi: 48
Độ dày mảnh ghép: 4mm
Độ dày khay: 8mm
Dưới 30% người chơi có thể phá đảo hộp T3
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989

THE SMALL T4 phiên bản MDF

Giá bán: 60,000vnd
(free ship cho đơn hàng trên 120K)
Độ khó: 8/10
Chất liệu: Hộp giấy, khay + mảnh ghép MDF
Số màn chơi: 57
Độ dày mảnh ghép: 4mm
Độ dày khay: 8mm
Dưới 20% người chơi có thể phá đảo hộp T4
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989

THE SMALL T5 Phiên bản MDF

Giá bán: 60,000vnd
(free ship cho đơn hàng trên 120K)
Độ khó: 9/10
Chất liệu: Hộp giấy, khay + mảnh ghép MDF
Số màn chơi: 55
Độ dày mảnh ghép: 4mm
Độ dày khay: 8mm
Dưới 10% người chơi có thể phá đảo hộp T5
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989

THE SMALL Combo 4 phiên bản MDF

Giá bán: 240,000vnd
(free ship)

Combo set bao gồm 4 sản phẩm: The Small T1, The Small T2, The Small T3, The Small T4
Độ khó: từ 6 đến 8/10
Chất liệu: Hộp giấy, khay + mảnh ghép MDF
Độ dày mảnh ghép: 4mm
Độ dày khay: 8mm
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989

THE SMALL Combo 5 phiên bản MDF

Giá bán: 300,000vnd
(free ship)

Combo set bao gồm 5 sản phẩm: The Small T1, The Small T2, The Small T3, The Small T4, The Small T5
Độ khó: từ 6 đến 9/10
Chất liệu: Hộp giấy, khay + mảnh ghép MDF
Độ dày mảnh ghép: 4mm
Độ dày khay: 8mm
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989