THE SMALL T1 hộp gỗ móc khoá


Giá bán: 275,000 vnd
(free ship)
Độ khó: 6.5-7/10
Chất liệu: Hộp gỗ MDF, mảnh ghép gỗ Beech
Số mảnh ghép: 5
Số màn chơi: 60 màn
Dưới 35% người chơi có thể phá đảo hộp T1
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989

THE SMALL T2 hộp gỗ móc khoá


Giá bán: 245,000vnd
(free ship)
Độ khó: 6/10
Số mảnh ghép: 3
Chất liệu: Hộp gỗ MDF, mảnh ghép gỗ Beech
Số màn chơi: 35 màn
Dưới 40% người chơi có thể phá đảo hộp T2
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989

THE SMALL T3 hộp gỗ móc khoá


Giá bán: 275,000vnd
(free ship)
Độ khó: 7/10
Số mảnh ghép: 4
Chất liệu: Hộp gỗ MDF, mảnh ghép gỗ Maple
Số màn chơi: 48
Dưới 30% người chơi có thể phá đảo hộp T3
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989

THE SMALL T4 hộp gỗ móc khoá


Giá bán: 275,000vnd
(free ship)
Độ khó: 8/10
Số mảnh ghép: 4
Chất liệu: Hộp giấy, mảnh ghép gỗ Maple
Số màn chơi: 57
Dưới 20% người chơi có thể phá đảo hộp T4
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989

THE SMALL COMBO SET 4 hộp gỗ móc khoá


Giá bán: 980,000 vnd
 (Free ship)
Bộ 4 sản phẩm The Small T hộp gỗ móc khoá bao gồm The Small T1, The Small T2, The Small T3, The Small T4.
Điện thoại hoặc zalo: 0901808989