The Small T 3D

275,000

– Kích thước: 8x8x4cm.
– Chất liệu: hộp giấy, mảnh ghép gỗ cao su.
– Độ khó 9/10 (tương đương Rubik)
– Số hình xếp được: 71 hình (57 hình 2D và 14 hình 3D).
Danh mục:

Mô tả

Kích thước: 8x8x4cm.
Độ khó 9/10.
Số hình xếp được: 71 hình (57 hình 2D và 14 hình 3D).